Tietoa vuokrauksesta

 

Autot ovat vuo­krat­ta­vis­sa Joensuusta/Heinävedeltä.

Kesä­se­son­ki­na vuo­kraam­me vain vii­kon jak­sois­sa, jol­loin kah­den auton läh­tö­päi­vä on maa­nan­tai ja kah­den sun­nun­tai (kat­so alta).

Mui­na aikoi­na mini­mi­vuo­kra-aika on yleen­sä 3 vrk.

Lyhyem­mis­tä ja pidem­mis­tä vuok-rauk­sis­ta pyy­dä tar­jous!

Ford Rimo­riin voi ottaa lem­mi­kin mukaan lisä­hin­nas­ta 50 euroa. 

 

Vuo­kra­hin­nat sisäl­tä­vät:
- kesä-syys­kuu 2500 km/vko
- loka-tou­ko­kuu 2100 km/vko
- lyhyet vuo­krat sis. 350 km/pvä
- lisä­ki­lo­met­rit 0,30e/km
- lii­ken­ne- ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen
- vuo­kraus­va­rus­tuk­sen
- kaa­su­pul­lon ja wc-kemi­kaa­lit
- pääl­tä pesut läh­ties­sä ja palau­tet­taes­sa
- käy­tön opas­tuk­sen läh­ties­sä
- puhe­lin­päi­vys­tyk­sen mat­kan aika­na
- tar­vit­taes­sa vuo­kra­lai­sen auton säi­ly­tyk­sen

Laadukas ja tilava perhemalli

Fiat Carado A461

Alkoviauto

Vuo­si­mal­li: 2020

Istuinmäärä

6

Vuodepaikat

7

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2020:

15.04. -> 690e/vko 
31.05. -> 750e/vko
14.06. -> 890e/vko
21.06. -> 990e/vko
02.08. -> 890e/vko
09.08. -> 750e/vko

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on sunnuntai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/450 eur

Alus­ta:   Fiat Duca­to, uusin 2020 alus­ta- ja ohjaa­mo­mal­li

Moot­to­ri:   Talou­del­li­nen, teho­kas ja hil­jai­nen Mul­ti­jet tur­bo­die­sel Euro 6

Ulko­mi­tat cm:   Pituus 723, leveys 233, kor­keus 310, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty:   6 hen­gel­le, tur­va­vyöt kuu­del­le, saa ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la

Tilan­käyt­tö:   6 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 7 hen­ki­löl­le (opti­mi 4 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 6 aikuis­ta). Ylhääl­lä alko­vis­sa kiin­teä pari­vuo­de (koko 200×134 cm), taka­na tila­vat ker­ros­sän­gyt (koko 85x200). Pöy­tä­ryh­mis­tä saa lisäk­si raken­net­tua kak­si vuo­det­ta (koot 120 x 180 ja 52x170). Takao­sas­sa asun­to-osan ovi, jos­sa myös ovi­hyt­tys­verk­ko. Keit­tiö sijait­see auton takao­sas­sa, jon­ne on sijoi­tet­tu myös wc ja suih­ku. Run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa tava­roil­le kaa­peis­sa ja alhaal­la penk­kien alla. Taka­tal­li kah­del­la ovel­la.

Keit­tiö:   167 lit­ran jää­kaap­pi 29 lit­ran pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keit­tiö­kaa­pis­to.

WC/suihkutila:   Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, sei­nä­suih­ku, kaa­pis­to, kat­to­luuk­ku.

Läm­mi­tys­lai­te:   Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi 6 ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW. Toi­mii kaa­sul­la.

Ikku­nat:   5 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Kat­to­luu­kut:   3 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Vesi­jär­jes­tel­mä:   Läm­min ja kyl­mä vesi, 120 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jäte­ka­set­ti.

Valais­tus:   Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, LED-valot, jää­kaa­pin valo, ulko­va­lo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö:  Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä ja lisä­nä aurin­ko­pa­nee­li.

 

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Vakio­no­peu­den sää­din
Tur­bo
Ajo­tie­to­ko­ne
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
NAVI (Easi­nav Dri­ve 4.0)
Peruu­tus­ka­me­ra
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Säh­kö­rap­pu
Mar­kii­si
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 4 pol­ku­pyö­räl­le kiin­nik­kei­neen
Radio ja CD/MP3/USB -soi­tin
Satel­liit­ti-tv/dvd-lai­te

Aurin­ko­pa­nee­li­jär­jes­tel­mä

Ajo­neu­vo­koh­tai­nen nopeus­ra­joi­tus 100 km/h

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mah­dol­li­sia.

Upea, laadukas saksalainen

FIAT WEINSBERG CaraLoft 650 MF

Puoli-integroitu

Vuo­si­mal­li: 2018

Istuinmäärä

4

Vuodepaikat

4

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2020:

10.04. -> 650e/vko
01.06. -> 790e/vko
15.06. -> 890e/vko
22.06. -> 990e/vko
03.08. -> 790e/vko
31.08. -> 750e/vko

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on maanantai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/450 eur

Alus­ta:   Fiat Duca­to, uusin 2018 alus­ta- ja ohjaa­mo­mal­li

Moot­to­ri:   Talou­del­li­nen, teho­kas ja hil­jai­nen Mul­ti­jet tur­bo­die­sel Euro 6

Ulko­mi­tat cm:   Pituus 699, leveys 230, kor­keus 276, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty:   4 hen­gel­le, tur­va­vyöt nel­jäl­le, saa ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la

Tilan­käyt­tö:   6 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 4 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 4 aikuis­ta). Taka­na alhaal­la on kiin­teä pari­vuo­de (koko 200×134 cm), toi­sen vuo­teen alas saa pöy­tä­ryh­mäs­tä (koko 210×123 cm). Auton takao­sas­sa on pari­vuo­teen alla tila­va ulko­luu­kul­li­nen säi­ly­tys­ti­la tava­roi­ta var­ten. Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa. Wc ja suih­ku­ti­la on sijoi­tet­tu auton takao­saan. Run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa tava­roil­le.

Keit­tiö:   140 lit­ran jää­kaap­pi 30 lit­ran pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keit­tiö­kaa­pis­to.

WC/suihkutila:   Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, eril­li­nen suih­ku­ti­la, kaa­pis­to, kat­to­luuk­ku.

Läm­mi­tys­lai­te:   Täy­sau­to­maat­ti­nen, ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja tehok­kain Tru­ma­tic Com­bi 6E ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW, myös tuu­le­tus­toi­min­to, uusin­ta mal­lia. Toi­mii kaa­sul­la ja säh­köl­lä (230 V). Säh­kö­toi­mi­nen lat­tia­läm­mi­tys (230 V).

Ikku­nat:   4 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Kat­to­luu­kut:   3 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Vesi­jär­jes­tel­mä:   Läm­min ja kyl­mä vesi, 120 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jäte­ka­set­ti.

Valais­tus:   Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo, ulko­va­lo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö:  Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia ja läm­mi­tys­tä on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä.

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Ajo­tie­to­ko­ne
Vakio­no­peu­den sää­din
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 2-3 pol­ku­pyö­räl­le kiin­nik­kei­neen
Radio ja CD/MP3/USB -soi­tin
Ajo­neu­vo­koh­tai­nen nopeus­ra­joi­tus 100 km/h

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mah­dol­li­sia.

Tehokas (150 hv) erillis- ja nostovuodemalli

Fiat Carado T447

Puoli-integroitu

Vuo­si­mal­li: 2017

Istuinmäärä

4

Vuodepaikat

5

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2020:

12.04. -> 650e/vko 
31.05. -> 690e/vko
14.06. -> 890e/vko
21.06. -> 980e/vko
02.08. -> 790e/vko
09.08. -> 750e/vko
30.08. -> 690e/vko

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on sunnuntai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/390 eur

Alus­ta: Fiat Duca­to

Moot­to­ri: Teho­kas Mul­ti­jet-tur­bo­die­sel Euro 6, 150 hv

Ulko­mi­tat cm: Pituus 743, leveys 232, kor­keus 290, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty: 4 hen­gel­le, tur­va­vyöt nel­jäl­le, saa ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la

Tilan­käyt­tö: 5 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 5 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 5 aikuis­ta). Taka­na pit­kit­täin eril­lis­vuo­teet (2 kpl, koko 215 x 80 cm), jot­ka on mah­dol­lis­ta yhdis­tää koko auton levyi­sek­si pari­vuo­teek­si (koko 220 x 215 cm). Lisäk­si pöy­tä­ryh­män ylä­puo­lel­la nos­to­vuo­de (koko 190 x 140 cm).
Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa.
Eril­li­set wc ja suih­ku. Wc:n oven avaa­mal­la se toi­mii myös makuu­huo­neen ove­na.
Run­saas­ti tilaa tava­roil­le. Taka­tal­li kah­del­la ovel­la.

Keit­tiö: 167 lit­ran jää­kaap­pi 29 lit­ran pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keit­tiö­kaa­pis­to.

WC/suihkutila: Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, kaa­pis­to, kat­to­luuk­ku. Eril­li­nen suih­ku­kaap­pi.

Läm­mi­tys­lai­te: Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi 6 ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW. Toi­mii kaa­sul­la.

Ikku­nat: 4 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Kat­to­luu­kut: 3 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Vesi­jär­jes­tel­mä: Läm­min ja kyl­mä vesi, 120 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jäte­ka­set­ti.

Valais­tus: Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo, ulko­va­lo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö: Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä.

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Vakio­no­peu­den sää­din
Tur­bo
Ajo­tie­to­ko­ne
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Mar­kii­si
Säh­kö­rap­pu
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 4 pol­ku­pyö­räl­le kiin­nik­kei­neen
Radio ja CD/USB -soi­tin
Satel­liit­ti-tv/dvd-lai­te
Ajo­neu­vo­koh­tai­nen nopeus­ra­joi­tus 100 km/h

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mah­dol­li­sia.

Pirteä, suosittu ja monikäyttöinen

Ford Rimor Katamarano

Alkoviauto

Vuo­si­mal­li: 2013

Istuinmäärä

6

Vuodepaikat

6

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2020:

01.01. -> 500e/vko, 100e/pv
01.06. -> 590e/vko
15.06. -> 750e/vko
22.06. -> 850e/vko
03.08. -> 750e/vko
10.08. -> 590e/vko
31.08. -> 550e/vko, 105e/pv
26.10. -> 500e/vko, 100e/pv

Varaus-/va­kuus­mak­su
200 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on maanantai.

Muina aikoina myös lyhyemmät vuokraukset mahdollisia.

Tähän autoon voi ottaa sisäsiistin lemmikin mukaan lisähinnasta 50 euroa.

Tämä auto on lem­mik­ki­au­to, mikä kan­nat­taa huo­mioi­da mah­dol­lis­ten eläi­nal­ler­gioi­den varal­ta.

Vuo­kra­taan täy­sin varus­tet­tu­na myös tal­vi­kau­del­la.

Alus­ta: Ford

Moot­to­ri: 2.2l TDi 140 hv

Ulko­mi­tat cm: Pituus 649, leveys 224, kor­keus 300, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty: 6 hen­gel­le, tur­va­vyöt kuu­del­le, saa ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la

Tilan­käyt­tö: 6 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 6 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta ja 4 lasta/4 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 6 aikuis­ta). Ylhääl­lä alko­vis­sa levi­tet­tä­vä pari­vuo­de (koko 210×140 cm), alhaal­la takao­sas­sa pit­kit­täin kiin­teä pari­vuo­de (koko 205x130 cm) ja pöy­tä­ryh­mäs­tä saa lisäk­si raken­net­tua leveän lisä­vuo­teen (koko 185x125 cm).
Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa. Tal­li sijait­see auton takao­sas­sa pari­vuo­teen alla. Ovet tal­liin ovat ulko­na auton sivul­la ja sisäl­lä pari­vuo­teen edes­sä.
Wc ja suih­ku­ti­la on sijoi­tet­tu auton takao­saan.

Keit­tiö: 120 lit­ran jää­kaap­pi pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keit­tiö­kaa­pis­to.

WC/suihkutila: Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, eril­li­nen suih­ku­huo­ne, kaa­pis­to, kat­to­luuk­ku.

Läm­mi­tys­lai­te: Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 4 kW. Toi­mii kaa­sul­la.

Ikku­nat: 4 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Kat­to­luu­kut: 2 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varus­tet­tu­ja.

Vesi­jär­jes­tel­mä: Läm­min ja kyl­mä vesi, 100 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, yhteen­sä 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liöt, 15 lit­ran wc-istui­men jäte­ka­set­ti.

Valais­tus: Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo, ulko­va­lo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö: Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä ja lisä­nä aurin­ko­pa­nee­li.

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Vakio­no­peu­den sää­din
Tur­bo
Ajo­tie­to­ko­ne
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
Peruu­tus­ka­me­ra (ajon­ai­kai­nen)
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Veto­kouk­ku
Auto­maat­ti­nen kaa­su­pul­lon­vaih­ta­ja
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 4 pol­ku­pyö­räl­le kiin­nik­kei­neen
Radio ja CD -soi­tin
Aurin­ko­pa­nee­li­jär­jes­tel­mä
Ajo­neu­vo­koh­tai­nen nopeus­ra­joi­tus 100 km/h

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mah­dol­li­sia.