Tietoa vuokrauksesta

Yleistä

Autot ovat vuo­krat­ta­vis­sa kesäl­lä ja syk­syl­lä Joen­suus­ta. Muu­hun aikaan vuo­des­ta Heinävedeltä.

Kesä­se­son­ki­na vuo­kraam­me pää­osin vii­kon jak­sois­sa, jol­loin kah­den auton läh­tö­päi­vä on maa­nan­tai ja kah­den per­jan­tai (kat­so alta).

Mui­na aikoi­na mini­mi­vuo­kra-aika on yleen­sä 3 vrk.

Lyhyem­mis­tä ja pidem­mis­tä vuo­krauk­sis­ta pyy­dä tarjous!

Fiat Cara­do A461:een voi ottaa lem­mi­kin mukaan lisä­hin­nas­ta 50 euroa. 

 

 

Vuo­kra­hin­nat sisäl­tä­vät:
- kesä-syys­kuu 2100 - 2400 km/vko
- loka-tou­ko­kuu 1800 - 2100 km/vko
- lyhyet vuo­krat sis. 250 - 300 km/pvä
- lisä­ki­lo­met­rit 0,25 - 0,30e/km
- lii­ken­ne- ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen
- vuo­kraus­va­rus­tuk­sen
- kaa­su­pul­lon ja wc-kemi­kaa­lit
- pääl­tä pesut läh­ties­sä ja palau­tet­taes­sa
- käy­tön opas­tuk­sen läh­ties­sä
- puhe­lin­päi­vys­tyk­sen mat­kan aika­na
- tar­vit­taes­sa vuo­kra­lai­sen auton säilytyksen

 

Lisä­hin­nas­ta:
- oma­vas­tuun pie­nen­tä­mi­nen
15 eur/pv
- lop­pusii­vous 50 eur
- astioi­den tis­kaus 25 eur
- wc:n ja har­maa­ve­si­säi­liöi­den tyh­jen­nys 25 eur
- ret­ki­pöy­tä ja -tuo­lit 5 eur/kpl

- ulko­mail­le suun­tau­tu­van vuo­krauk­sen lisä­mak­su 30-50 euroa (sisäl­tää ulko­maan vakuutukset)

 

Laadukas ja tilava perhemalli

Fiat Carado A461

Alkoviauto    

Vuo­si­mal­li: 2020

Istuinmäärä

6

Vuodepaikat

6

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2024:

01.01. -> 650 eur/vko
(sis. 1800 km/vko)

24.05. -> 790 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

14.06. -> 950 eur/vko
21.06. -> 1050 eur/vko
(sis. 2400 km/vko)

16.08. -> 750 eur/vko
27.09. -> 650 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on perjantai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/390 eur

Tähän autoon voi ottaa sisäsiistin lemmikin mukaan lisähinnasta 50 euroa.

Tämä on hyvä huomioida muissa vuokrauksissa mahdollisten eläinallergioiden varalta.

Alus­ta:   Fiat Duca­to, 2020 alus­ta- ja ohjaamomalli

Moot­to­ri:   Talou­del­li­nen, teho­kas ja hil­jai­nen Mul­ti­jet tur­bo­die­sel Euro 6

Ulko­mi­tat cm:   Pituus 723, leveys 233, kor­keus 310, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty:   6 hen­gel­le, tur­va­vyöt kuu­del­le, saa ajaa henkilöautokortilla

Tilan­käyt­tö:   6 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 6 hen­ki­löl­le (opti­mi 4 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 6 aikuis­ta). Ylhääl­lä alko­vis­sa kiin­teä pari­vuo­de (koko 200×134 cm), taka­na tila­vat ker­ros­sän­gyt (koko 85x200). Pöy­tä­ryh­mis­tä saa lisäk­si raken­net­tua lisä­vuo­teen (koko 120 x 180). Takao­sas­sa asun­to-osan ovi, jos­sa myös ovi­hyt­tys­verk­ko. Keit­tiö sijait­see auton takao­sas­sa, jon­ne on sijoi­tet­tu myös wc ja suih­ku. Run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa tava­roil­le kaa­peis­sa ja alhaal­la penk­kien alla. Taka­tal­li kah­del­la ovella.

Keit­tiö:   167 lit­ran jää­kaap­pi 29 lit­ran pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keittiökaapisto.

WC/suihkutila:   Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, sei­nä­suih­ku, kaa­pis­to, kattoluukku.

Läm­mi­tys­lai­te:   Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi 6 ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW. Toi­mii kaasulla.

Ikku­nat:   5 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Kat­to­luu­kut:   3 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Vesi­jär­jes­tel­mä:   Läm­min ja kyl­mä vesi, 120 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jätekasetti.

Valais­tus:   Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, LED-valot, jää­kaa­pin valo, ulkovalo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö:  Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös asun­to-osan akul­la tai verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä ja lisä­nä aurinkopaneeli.

 

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Vakio­no­peu­den sää­din
Tur­bo
Ajo­tie­to­ko­ne
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
Navi­gaat­to­ri
Peruu­tus­ka­me­ra
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Säh­kö­rap­pu
Mar­kii­si
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 4 pol­ku­pyö­räl­le kiin­nik­kei­neen
Radio ja CD/MP3/USB -soi­tin
Satel­liit­ti-tv/dvd-lai­te

Aurin­ko­pa­nee­li­jär­jes­tel­mä

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mahdollisia.

Upea, laadukas, monipuolinen

Fiat Carado T448

Puoli-integroitu

Vuo­si­mal­li: 2021

Istuinmäärä

4

Vuodepaikat

4

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2024:

01.01. -> 690 eur/vko
(sis. 1800 km/vko)

20.05. -> 850 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

17.06. -> 1090 eur/vko
(sis. 2400 km/vko)

12.08. -> 890 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

30.09. -> 690 eur/vko
(sis. 1800 km/vko)

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on maanantai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/450 eur

4Alusta:   Fiat Duca­to, 2021 alus­ta- ja ohjaamomalli

Moot­to­ri:   Talou­del­li­nen, teho­kas ja hil­jai­nen Mul­ti­jet tur­bo­die­sel Euro 6

Ulko­mi­tat cm:   Pituus 738, leveys 233, kor­keus 291, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty:   4 hen­gel­le, tur­va­vyöt nel­jäl­le, saa ajaa henkilöautokortilla

Tilan­käyt­tö:   4 istu­ma­paik­kaa tur­va­vöil­lä, lisäk­si istuin­soh­va oikeal­la. Nuk­ku­ma­ti­lat 4 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta ja 2 las­ta, mak­si­mi 4 aikuis­ta). Taka­na  on eril­lis­vuo­teet, jot­ka saa yhdis­tet­tyä koko auton levyi­sek­si isok­si pari­vuo­teek­si, toi­nen pari­vuo­de on nos­to­vuo­tee­na soh­va­ryh­män ylä­puo­lel­la . Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa. Wc ja suih­ku­ti­la on sijoi­tet­tu auton takao­saan. Run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa tavaroille.

Keit­tiö:   Iso 167 lit­ran jää­kaap­pi 30 lit­ran pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keittiökaapisto.

WC/suihkutila:   Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, suih­ku­ti­la, kaa­pis­to, kat­to­luuk­ku, lisä­va­rus­tee­na ilmastointilaite.

Läm­mi­tys­lai­te:   Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja tehok­kain Tru­ma­tic Com­bi 6 ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW. Toi­mii kaasulla.

Ikku­nat:   4 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Kat­to­luu­kut:   3 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Vesi­jär­jes­tel­mä:   Läm­min ja kyl­mä vesi, 120 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 100 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jätekasetti.

Valais­tus:   Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo, ulkovalo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö:  Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös asun­to-osan akul­la tai verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen lataus­jär­jes­tel­mä ja lisä­nä aurikopaneeli.

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmastointi
Ajotietokone
Vakio­no­peu­den säädin
Käynnistyksenesto
Ohjaa­mon turvatyynyt
ESP ajonhallintajärjestelmä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Markiisi
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 4 pol­ku­pyö­räl­le kiinnikkeineen
Multimediaradio
Peruutuskamera
Navigaattori
Auto­maat­ti­nen kaasupullonvaihtaja
Satel­liit­ti-tv/dvd-lai­te

Aurin­ko­pa­nee­li­jär­jes­tel­mä

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mahdollisia.

Upea, kompakti, helppokäyttöinen

Etrusco 600 DB Complete Selection

Retkeilyauto

Vuo­si­mal­li: 2021

Istuinmäärä

4

Vuodepaikat

2-3

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2024:

22.04. -> 750 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

03.06. -> 950 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

17.06. -> 1050 eur/vko
(sis. 2400 km/vko)

12.08. -> 890 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

30.09. -> 690 eur/vko
(sis. 1800 km/vko)

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on maanantai.

Muina aikoina minimivuokra-aika on 3 vrk/450 eur

Alus­ta: Fiat Ducato

Moot­to­ri: Teho­kas Mul­ti­jet-tur­bo­die­sel Euro 6, 140 hv

Ulko­mi­tat cm: Pituus 599, leveys 205, kor­keus 270

Rekis­te­röi­ty: 4 hen­gel­le, tur­va­vyöt nel­jäl­le, saa ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la nopeus­ra­joi­tus­ten mukaisesti

Tilan­käyt­tö: 4 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 2-3 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta, mak­si­mi kak­si aikuis­ta ja pie­ni lap­si). Taka­na poi­kit­tain iso pari­vuo­de (197 x 157 cm). Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa. Wc ja suih­ku. Leveät takaovet.

Keit­tiö: Jää­kaap­pi pakas­te­lo­ke­rol­la, 2-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keittiökaapisto.

WC/suihkutila: Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, suih­ku, kaa­pis­to, kattoluukku.

Läm­mi­tys­lai­te: Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi 6 E ilma­kes­kus­läm­mi­tys nes­te­kaa­sul­la 6 kW ja 230 V verk­ko­vir­ral­la 1,8 kW.

Ikku­nat: 2 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Kat­to­luu­kut: 2 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Kaik­ki kat­to­luu­kut avat­ta­via, hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Vesi­jär­jes­tel­mä: Läm­min ja kyl­mä vesi, 100 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 80 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 15 lit­ran wc-istui­men jätekasetti.

Valais­tus: Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö: Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si ja veden­läm­mi­tin toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la, ilma­kes­kus­läm­mi­tys myös säh­köl­lä (1,8 kW). Jää­kaap­pi toi­mii kompres­so­ril­la. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen latausjärjestelmä.

Muu­ta:

Ajon­ai­kai­nen ilmas­toin­ti
Vakio­no­peu­den sää­din
Tur­bo
Ajo­tie­to­ko­ne
Käyn­nis­tyk­se­nes­to
Ohjaa­mon tur­va­tyy­nyt ja Remis-pimen­nys­ver­hot
ESP ajon­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Säh­kö­rap­pu
Mar­kii­si
Mul­ti­me­dia­soi­tin X-Zent isol­la näy­töl­lä 
Peruu­tus­ka­me­ra navigaattorilla

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mahdollisia.

Euroopan suosituin matkailuautomalli

Weinsberg CaraCompact Pepper Edition

Puoli-integroitu

Vuo­si­mal­li: 2023

Istuinmäärä

4

Vuodepaikat

2-3

Vaihteisto

Manu­aa­li

Polttoaine

Die­sel

Vuo­kra­hin­nat 2024:

13.05. -> 850 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

03.06. -> 1050 eur/vko (sis. 2400 km/vko)

17.06. -> 1150 eur/vko
(sis. 2400 km/vko)

12.08. -> 950 eur/vko
(sis. 2100 km/vko)

30.09. -> 850 eur/vko
(sis. 1800 km)

Varaus-/va­kuus­mak­su
300 euroa

Kesällä viikon vuokrauksissa tälle autolle lähtöpäivä on maanantai.

Muina aikoina myös lyhyemmät vuokraukset mahdollisia.

Minimivuokra-aika 3 vrk/450-490 eur

Alus­ta: Peugeot

Moot­to­ri: 2.3 Mul­ti­jet 165

Ulko­mi­tat cm: Pituus 675, leveys 220, kor­keus 280, koko­nais­pai­no 3500 kiloa

Rekis­te­röi­ty: 4 hen­gel­le, tur­va­vyöt nel­jäl­le, saa ajaa henkilöautokortilla

Tilan­käyt­tö: 4 istu­ma­paik­kaa. Nuk­ku­ma­ti­lat 3-4 hen­ki­löl­le (opti­mi 2 aikuis­ta ja yksi lap­si, mak­si­mi 2 aikuis­ta ja 1-2 pien­tä las­ta). Taka­na on eril­lis­vuo­teet, jot­ka saa yhdis­tet­tyä koko auton levyi­sek­si isok­si pari­vuo­teek­si.  Soh­vas­ta ja kul­jet­ta­jan istui­mes­ta saa lisäk­si raken­net­tua pie­nen lisä­vuo­teen.
Keit­tiö sijait­see auton kes­kio­sas­sa. Kor­kea ja tila­va taka­tal­li, jos­sa ovet molem­mil­la sivuil­la. Wc ja suih­ku­ti­la on sijoi­tet­tu auton vasem­mal­le sivul­le. Run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa tavaroille.

Keit­tiö: 120 lit­ran jää­kaap­pi pakas­te­lo­ke­rol­la, 3-liek­ki­nen nes­te­kaa­su­lie­si, astian­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, keittiökaapisto.

WC/suihkutila: Kiin­teä wc-istuin vesi­huuh­te­lul­la ja ulkoa tyh­jen­net­tä­väl­lä jäte­ka­se­til­la, käsien­pe­sual­las vesi­ha­nal­la, suih­ku, kaa­pis­to, kattoluukku.

Läm­mi­tys­lai­te: Ter­mos­taat­tioh­jat­tu, hil­jai­nen ja teho­kas Tru­ma­tic Com­bi ilman­kier­rä­tyk­sel­lä, teho 6 kW. Toi­mii kaa­sul­la ja sähköllä.

Ikku­nat: 5 kap­pa­let­ta avat­ta­via asuin­osan ikku­noi­ta, kaik­ki hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Kat­to­luu­kut: 2 kap­pa­let­ta kat­to­luuk­ku­ja. Hyt­tys­ver­koil­la ja pimen­nys­ka­set­ti­ver­hoil­la varustettuja.

Vesi­jär­jes­tel­mä: Läm­min ja kyl­mä vesi, 100 lit­ran rai­kas­ve­si­säi­liö, 12 lit­ran läm­min­ve­si­boi­le­ri, 90 lit­ran har­maa­ve­si­säi­liö, 20 lit­ran wc-istui­men jätekasetti.

Valais­tus: Usei­ta sisä­ti­lan valai­si­mia, jää­kaa­pin valo, ulkovalo.

Nes­te­kaa­su /akkusähkö: Auto on täy­sin oma­va­rai­nen: läm­mi­tys, lie­si, veden­läm­mi­tin ja jää­kaap­pi toi­mi­vat nes­te­kaa­sul­la. Jää­kaap­pia on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös asun­to-osan akul­la tai verk­ko­vir­ral­la kyt­ke­mäl­lä auto verk­ko­vir­taan. Valai­si­met ja vesi­pum­put toi­mi­vat asuin­ti­lan omal­la akul­la. Auton moot­to­ril­la on eril­li­nen akkun­sa. Täy­sau­to­maat­ti­nen latausjärjestelmä.

Muu­ta:

2 x ilmastointi
Vakio­no­peu­den säädin
Turbo
Ajotietokone
Käynnistyksenesto
Peruutuskamera
Ohjaa­mon turvatyynyt
ESP ajonhallintajärjestelmä
Luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut (ABS)
Luis­to­nes­to (ASR)
Sähköpatruuna
Säh­köi­nen lattialämmitys
Eris­tet­ty ja läm­mi­tet­ty harmaavesisäiliö
Markiisi
Ohjaa­mon Remis-verhot
Pol­ku­pyö­rä­te­li­ne 2 pol­ku­pyö­räl­le kiinnikkeineen
Mul­ti­me­dia­lai­te navigaattorilla
TV
Siir­ret­tä­vä aurinkopaneeli
Ulos­ve­det­tä­vä kaasupulloteline
Vetokoukku

Tie­dot sitou­muk­set­ta, pie­net muu­tok­set varus­teis­sa saat­ta­vat olla mahdollisia.